Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Spongebob Patty Dash

Thông tin trò chơi

Spongebob Patty DashSpongebob Patty Dash

Spongebob là hoàn toàn qua làm việc tại Krusty Krab, ông cần giúp đỡ của bạn lật bánh mì kẹp thịt và ăn tất cả các khách hàng đói. Nhận đơn đặt hàng, đặt cùng burger hoàn hảo, sau đó phục vụ tất cả bạn bè của bạn. Kiếm được lời khuyên cho việc hoàn thành các đơn đặt hàng càng nhanh càng tốt, đây là một thức ăn nhanh doanh bằng cách dưới biển!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nấu thức ăn

Trò Chơi Món Ăn Trò Chơi Nấu Nướng Trò Chơi Spongebob