Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Starship

Thông tin trò chơi

Starship

Bắn hạ những kẻ xâm lược trong trò chơi dựa trên nền tảng kỹ năng nhanh này. Giữ các viên đạn đúng màu cho đến khi bạn đưa xuống tất cả các người ngoài hành tinh pixelated.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để bắn

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Người Ngoài Hành Tinh