Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Stick Running

Thông tin trò chơi

Stick Running

Hình thanh trò chơi vui nhộn nhất mà bạn từng chơi! Tránh tên lửa và gai như bạn cố gắng để tồn tại càng lâu càng tốt.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Cứng Trò Chơi Stickman