Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Stick Squad 2

Thông tin trò chơi

Stick Squad 2

Thời gian cho đội tuyển để trở lại và cho bạn để đưa ra mục tiêu nhiều hơn trong trò chơi bắn tỉa tàn bạo này.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Gậy