Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Strike Force Heroes 3

Thông tin trò chơi

Strike Force Heroes 3

Giúp đội của bạn tiết kiệm trong ngày bằng cách lấy xuống tất cả các mục tiêu chính xác.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D phím để di chuyển, chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Súng