Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Super Sports Heads bóng đá

Thông tin trò chơi

Super Sports Heads bóng đá

Thủ trưởng thể thao khổng lồ đang trở lại cho một vòng siêu bóng đá! Làm thế nào mà khác với bóng đá thường xuyên, bạn có thể yêu cầu, cũng phải trung thực tôi không có ý tưởng. Nếu bạn thích chơi game này ở chế độ chơi đơn thì bạn sẽ thích chơi với một người bạn ở hai chế độ chơi. Kick một số mục tiêu, hoặc đầu họ với các MouseBreaker trò chơi thể thao mới nhất.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím dài để đá

Trò Chơi Hai Người Chơi Trò Chơi Bóng Đá Trò Chơi Bóng Đá