Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Tải Up Và Kill

Thông tin trò chơi

Tải Up Và Kill

Slash hoặc bắn các tù sử dụng mỗi của các loại vũ khí. Tải lên các khẩu súng để kích hoạt sau đó nhấn vào tù. Cảnh báo: Ruột và máu me, 17+ khán giả chỉ.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu