Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Tales Ricks Minecart

Thông tin trò chơi

Tales Ricks MinecartTales Ricks Minecart

trò chơi khoảng cách rất khó khăn khi bạn giúp Rick đi xe trong giỏ hàng của mình, tránh gai chết người và xem như thế nào đến nay bạn có thể đi xe! Rick là vào nó một lần nữa với những trò hề của mình, giúp anh ta đi xe vào mỏ trong giỏ hài hước của mình. Nhảy qua gai và xem ra!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên lên để nhảy, phải phím mũi tên để bắt đầu / khởi động lại

Trò Chơi Khoảng Cách Trò Chơi Cứng Trò Chơi Minecraft