Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Teleport Gun

Thông tin trò chơi

Teleport Gun

Sử dụng súng đặc biệt của bạn để di chuyển dọc theo mỗi cấp độ cho đến khi bạn đạt được lối ra.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để nhắm và bắn súng

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Súng Trò Chơi Lối Thoát