Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Thành phố Lego City Mỹ 2

Thông tin trò chơi

Thành phố Lego City Mỹ 2

Giúp xây dựng Lego City trong phần tiếp theo của lego phổ biến theo chủ đề trò chơi. Phát triển thành phố của bạn, chống tội phạm và trở nên giàu có.

Làm thế nào để chơi:
Thực hiện theo các hướng trò chơi

Trò Chơi Xây Dựng Trò Chơi Lego Trò Chơi Lego City Trò Chơi Xây Dựng Thành Phố