Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Tháp Archmage

Thông tin trò chơi

Tháp Archmage

Một trò chơi phiêu lưu retro vui vẻ với một thợ cơ khí lượt duy nhất dựa.

Làm thế nào để chơi:
Thực hiện theo hướng dẫn trong game

Trò Chơi Phiêu Lưu Trò Chơi Sự-Tìm Kiếm Trò Chơi Theo Lượt Trò Chơi Ảo Tưởng