Trò chơi thích
Trò chơi chơi

tháp Craft

Thông tin trò chơi

tháp Craft

Thả lâu đài của bạn và bảo vệ con đường! Dừng đội quân xâm lược từ khi tiếp quản vùng đất của bạn.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Chiến Lược Trò Chơi Tháp Quốc Phòng Trò Chơi Phòng Thủ