Trò chơi thích
Trò chơi chơi

The Amazing Spiderman 2

Thông tin trò chơi

The Amazing Spiderman 2

Một trò chơi đánh đu vô tận gồm người nhện chính của bạn. Tránh những trở ngại như bạn thu thập tiền xu và powerups.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để xoay

Trò Chơi Người Nhện Trò Chơi Anh Hùng Trò Chơi Thống Nhất Trò Chơi Bộ Phim