Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Thoát khỏi hồ Crystal Lake

Thông tin trò chơi

Thoát khỏi hồ Crystal Lake

Thưởng thức Escape From Camp Crystal Lake ngay hôm nay và tận hưởng những cảnh đóng gói hành động như bạn cố gắng để đánh bại số điểm cao.

Làm thế nào để chơi:
Làm theo hướng dẫn trò chơi

Trò Chơi Chạy Trốn