Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Thoát khỏi nhà tù trò chơi thoát khỏi nhà tù

Thông tin trò chơi

Thoát khỏi nhà tù trò chơi thoát khỏi nhà tù

Giúp các tù nhân thoát khỏi nhà tù! Trick người bảo vệ và cảnh sát sau đó sử dụng các công cụ để trốn thoát.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Buồn Cười Trò Chơi Chạy Trốn Trò Chơi Point And Click