Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Thug Racer

Thông tin trò chơi

Thug Racer

Tránh cảnh sát trong trường học cũ đua retro này. Lái xe ô tô của bạn thông qua các đường phố và tránh cảnh sát.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Xe Hơi Trò Chơi Cảnh Sát Trò Chơi Cảnh Sát Viên