Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Tiny Defender

Thông tin trò chơi

Tiny Defender

Bắn trái và phải khi bạn cố gắng bắn hạ tất cả những người Nazis dars chạy về phía bạn. Đừng bắn những kẻ tốt.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để bắn trái và phải

Trò Chơi Phòng Thủ Trò Chơi Hoạt Động Trò Chơi Chụp