Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Trẻ em Đếm Teddy Bears

Thông tin trò chơi

Trẻ em Đếm Teddy Bears

Trẻ em đếm gấu bông có một trò chơi đơn giản cho trẻ em đang học cách đếm; gấu bông được hiển thị trên một bảng trò chơi dễ dàng để xác định; người chơi phải nhấp vào con số tương ứng với tổng số con gấu bông. Chạy trẻ em đếm Teddy Bears bất cứ lúc nào và tận hưởng niềm vui khi bạn cố gắng hoàn thành trò chơi.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Trẻ-Em Trò Chơi Môn Toán Trò Chơi Số