Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Trứng Bad 2

Thông tin trò chơi

Trứng Bad 2

Cuộc chiến chống lại hàng ngàn người chơi trực tuyến trong niềm vui game hành động này đóng gói. Chọn trứng yêu thích của bạn, sau đó vụ nổ đối thủ của bạn cho đến khi bạn được khai báo trứng baddest trên máy chủ.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Trận Đánh Trò Chơi Nhiều