Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Trái cây 2

77%

Thông tin trò chơi

Trái cây 2

Sử dụng cái mì của bạn để suy nghĩ trước để đập vỡ tất cả các hoa quả thối ở mỗi cấp. Nhấn vào đây để có nhảy trái cây hoặc bash các nền tảng họ đang nghỉ ngơi trên. Xem nếu bạn có thể đánh bại tất cả các cấp độ câu đố, có lẽ bạn có thể nếu bạn đủ thông minh.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp chuột vào các loại trái cây

Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Logic Trò Chơi Óc Trò Chơi Suy Nghĩ