Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Tránh

55%

Thông tin trò chơi

Tránh

Tránh gai, giữ chân tay của bạn, thu thập tiền xu.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để điều khiển nhân vật của bạn

Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Thu Gom Trò Chơi Húc Trò Chơi Tránh