Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Treasure Hook Pirate

Thông tin trò chơi

Treasure Hook Pirate

Giúp slash cướp biển qua zombie và thu thập kho báu! Giết tất cả các undead để mở khóa các chiến lợi phẩm.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Cướp Biển Trò Chơi Hoạt Động