Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Trump trên Lên trên

Thông tin trò chơi

Trump trên Lên trên

Giúp Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng cách chiến đấu nó ra.

Làm thế nào để chơi:
Thực hiện theo các hướng trò chơi

Trò Chơi Hai Người Chơi Trò Chơi Chiến Lược Trò Chơi Trận Đánh Trò Chơi Kèn