Trò chơi thích
Trò chơi chơi

TU-46

Thông tin trò chơi

TU-46

Một phần tiếp theo của trò chơi TU 95, hoàn thành mỗi nhiệm vụ trong máy bay cá nhân nhỏ của bạn. đồ họa tốt hơn và nhiều hơn nữa trong lối chơi sâu làm cho trò chơi này là một chiến thắng thực sự.

Làm thế nào để chơi:
Thực hiện theo các hướng trò chơi

Trò Chơi Máy Bay Trò Chơi Máy Bay Trò Chơi Áo Giáp