Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Turret Head

Thông tin trò chơi

Turret Head

Bảo vệ cơ sở của bạn bằng cách bắn súng tháp pháo lớn của bạn tại các kẻ thù tiến. Hay nhất của người lính may mắn!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Phòng Thủ Trò Chơi Chụp Trò Chơi Sương Mù