Trò chơi thích
Trò chơi chơi

UnitZ

Thông tin trò chơi

UnitZ

Giết tất cả các zombies khối ô vuông 3d đến cho bạn!

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D phím để di chuyển, phím f để chọn lên mục. Chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Thây Ma Trò Chơi Chụp