Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Vườn Nó trường 3D xe buýt 2

Thông tin trò chơi

Vườn Nó trường 3D xe buýt 2

Nhảy trong các trình điều khiển chỗ ngồi của xe buýt lớn màu vàng này khi bạn hoàn thành nhiệm vụ của bạn chọn lên học sinh khác nhau và đưa họ về nhà an toàn và âm thanh. Đừng đụng xe hoặc nó là trò chơi trên dành cho bạn!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Bãi Đỗ Xe Trò Chơi Xe Buýt Trò Chơi Điều Khiển