Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Vase

Thông tin trò chơi

Vase

Bấm vào các khối để loại bỏ chúng khỏi chơi. Cố gắng cân bằng bình một cách an toàn ở phía dưới để hoàn thành mỗi cấp độ.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Vật Lý Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Xếp Chồng