Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Vua lính

Thông tin trò chơi

Vua lính

Trở thành vua của tất cả các binh lính bằng cách thổi bay tất cả các quái vật xấu xí. Tiếp tục bắn súng và nhằm cho đến khi bạn vượt qua tất cả 21 cấp độ.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để chụp

Trò Chơi Súng Trò Chơi Chụp Trò Chơi Súng Thần Công Trò Chơi Quân Đội