Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Warfare ngành

Thông tin trò chơi

Warfare ngành

Bảo vệ khu vực của bạn trong không gian như bạn tấn công bất kỳ hoặc tất cả các tội phạm bạo lực. Đi trên thế giới sử dụng các kỹ năng quân đội và nền kinh tế của mình.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Chiến Tranh Trò Chơi Chiến Lược Trò Chơi Phòng Thủ Trò Chơi Không Gian