Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Wasteland Siege

To play this game, you need Adobe Flash Player. Click the link below!

Get Adobe Flash player

78%

Thông tin trò chơi

Wasteland Siege

Xây dựng tháp của bạn tốt đẹp và cao để bảo vệ chống lại tất cả các cuộc tấn công.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Áo Giáp Trò Chơi Chiến Lược Trò Chơi Phòng Thủ