Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Waters tanh

Thông tin trò chơi

Waters tanh

Một trò chơi cá siêu addicting. Xem nước cho cá, sau đó bỏ reel của bạn và cố gắng nắm bắt tất cả. Đăng nhập mỗi cá vào cuốn sách của mình, cuộc phiêu lưu qua các cơ quan khác nhau của nước và làm cho cha của bạn tự hào.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím dài để cá. Thực hiện theo các hướng trò chơi.

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Cá Trò Chơi Đánh Bắt Cá