Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Wedding Shop 2

Thông tin trò chơi

Wedding Shop 2

Giúp cô gái đi mua sắm cho đám cưới của mình! Chọn tất cả mọi thứ bạn cần cho ngày trọng đại của bạn trong trình mô phỏng mua sắm trực tuyến này.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Cô Gái Trò Chơi Giả-Lập Trò Chơi Mua Sắm