Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Whack các Creeps

Thông tin trò chơi

Whack các Creeps

Giúp các giáo dân Whack tất cả những kẻ đáng sợ trong quán bar.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Cái Đánh