Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Whack các Thief

Thông tin trò chơi

Whack các Thief

Whack kẻ trộm với bất kỳ đối tượng đặt xung quanh phòng.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu