Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Worldcraft

Unity Web Player. Install now!
74%

Thông tin trò chơi

WorldcraftWorldcraft

Cuộc phiêu lưu ba thế giới khác nhau trong trò chơi vui nhộn Minecraft spinoff này. Khai thác thông qua trái đất hoặc xây dựng các đối tượng khác nhau trong trò chơi đoàn kết 3d vui nhộn này.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, chuột để đào

Trò Chơi 3d Trò Chơi Khai Thác Mỏ Trò Chơi Minecraft Trò Chơi Thống Nhất