Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Xây dựng Mastery 2

Thông tin trò chơi

Xây dựng Mastery 2

Nhiệm vụ của bạn là làm chủ các kỹ năng cân bằng của bạn và xây dựng một tháp từ các khối màu sắc khác nhau và các hình thức. Hãy xây dựng Mastery 2 ngay bây giờ và tận hưởng những niềm vui khi bạn tìm cách để kết thúc trò chơi.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Retro Trò Chơi Phù Hợp Trò Chơi Cân Đối