Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Xe đạp kéo 2

Thông tin trò chơi

Xe đạp kéo 2

Được trả tiền cho cuộc đua giành chiến thắng và sử dụng nó để nâng cấp xe đạp và các bộ phận đua của nó .. Đi trên xe đạp kéo 2 bây giờ và tận hưởng những niềm vui khi bạn tìm cách để kết thúc trò chơi.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Trở Ngại