Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Xe chạy

Thông tin trò chơi

Xe chạy

Cố gắng không để xe của bạn khi bạn đua xuống đường. Tránh tất cả các lưu lượng truy cập khác khi bạn cố gắng lái xe càng nhiều càng tốt.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Xe Hơi