Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Xe kéo nặng 3

Thông tin trò chơi

Xe kéo nặng 3

Đua chiếc xe tải quái vật của bạn với 18 bánh xe qua thành phố. Tránh giao thông và chạy đua đến vị trí đầu tiên.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Xe Tải Trò Chơi Xe Hơi Trò Chơi Xe Tải HạNg NặNg Trò Chơi 18 Bánh