Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Xe tải bất tận

Thông tin trò chơi

Xe tải bất tận

Đơn giản chỉ cần lái xe tải của bạn cho đến khi bạn sụp đổ. Đừng pha nguy hiểm, mở khóa nâng cấp mới mát và giữ những niềm vui đi.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Xe Tải Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Xe Tải HạNg NặNg