Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Zazuki

Thông tin trò chơi

Zazuki

Ai sẽ cắt đầu từ các đối thủ của họ lần đầu tiên trong trò chơi chiến đấu hai người chơi đẫm máu này bởi Wolve.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên hoặc W, A, S, D phím để chiến đấu

Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Hai Người Chơi Trò Chơi Húc