Trò chơi thích
Trò chơi chơi

zombie Crusade

Thông tin trò chơi

zombie Crusade

Bảo vệ mỗi làn sóng của zombies bằng cách đặt bốn loại khác nhau của phòng thủ và bẫy dọc theo con đường. Bao lâu bạn có thể giữ chân những người đi Undead xấu xí?

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Chiến Lược Trò Chơi Tháp Quốc Phòng Trò Chơi Phòng Thủ