Trò chơi thích
Trò chơi chơi

zombie Riot

Thông tin trò chơi

zombie Riot

Thời gian để ngăn chặn bạo loạn này trước khi mọi thứ trở nên ngoài tầm kiểm soát. Đặt phòng thủ của bạn tại chỗ và súng xuống tất cả các công nhân undead. Làm tốt nhất của bạn để bảo vệ thành phố trong zombie retro mới này bảo vệ trò chơi với một chơi trò chơi chiến lược.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Thây Ma