Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Zombies Pixel

Thông tin trò chơi

Zombies Pixel

Tấn công tất cả các zombies pixelated đến theo cách của bạn.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để thổi lên zombie

Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Thây Ma